Je to hlavně o lidech

Vysázením nových stromů z dotace SFŽP péče městyse o ovocný sad Třebízská v Cerhýnkách ani zdaleka nekončí. „Chtěl bych dnes poděkovat manželům Jandovým za vzorný úklid celého okolí, jehož důkazem je tato fotka,“ řekl starosta Marek Semerád.

Městys splnil slib myslivcům

Na začátku Cerhýnek směrem od Radimku vyrostla plechová hala, ve které bude mít cerhenické myslivecké sdružení uskladněny zásoby – hlavně krmení pro zvěř na zimu, seno atd. Bývalou stodolu, kde byli myslivci v nájmu, původní majitel prodal. Zastupitelstvo městyse tak splnilo svůj podzimní slib, že myslivce nenechá ve štychu. „Vyšlo to, nás občany, na 50 tisíc. Myslím ale, že jsme je investovali správně,“ podotkl starosta Marek Semerád.

Rekultivace sadu Třebízská v Cerhýnkách je ukončena

S podporou Státního fondu životního prostředí městys dokončil rozsáhlou revitalizaci obecního sadu Třebízská. „Na více jak 3 hektarech celkem ojedinělého pozemku jsme vysázeli stovky nových ovocných stromů. Projekt vyšel zhruba na milión korun, příspěvek obce byl přitom jen něco přes sto tisíc. Cerhýnky jsou tedy zase o něco krásnější. Běžte se ale – třeba už o víkendu – nakonec přesvědčit sami,“ říká starosta Marek Semerád.

Městys podporuje své spolky

Podklad na sklad, který bude sloužit mysliveckému sdružení, je hotový. Myslivecké sdružení se ujme zatím poměrně nevzhledné plochy na okraji Cerhýnek směrem k Radimku a sklad využije na krmení pro zvěř na zimu v širším okolí. Plochu s přispěním městyse také oplotí. „Na zastupitelstvu navrhnu, aby rozpočet na rok 2019 obsahoval i příspěvky pro naše spolky, jejichž činnosti si vážíme,“ říká starosta Marek Semerád. Namátkou chce městys podpořit:

– 9 tis Kč myslivecký ples;

– 37 tis Kč hasiče a kroužek malých hasičů;

– 16 tis Kč Sokol na sportovní akce pro děti;

– 39 tis Kč také Sokol na celkovou činnost oddílů (fotbal, všestrannost, šipky…)

Komunikace v Cerhýnkách

Letos městys dokončil veřejný vodovod v obci Cerhýnky. K již vybudované plynofikaci a splaškové kanalizaci tak přibyla v Cerhýnkách další inženýrská síť. Zvlášť v době totálního sucha jde o cennou investici. Málokterá – tak malá obec – v České republice má vybudované veškeré inženýrské sítě. Celá akce vyšla – bez veřejné části přípojek – na 9,1 miliónu Kč. Z toho 8 miliónů je dotace, zbytek 1,1 miliónu činí samotný příspěvek obce. „Přesto, že jsme takto výhodně postavení vodovodu vysoutěžili (v předchozím výběrku byly i dvojnásobné nabídky), spoluúčast obecního rozpočtu není malá. Všechno musíme zaplatit do konce letošního roku,“ říká starosta Marek Semerád a vysvětluje: „Chápu, že silnice v Cerhýnkách jsou v hrozném stavu. Aby taky po plynofikaci, kanalizaci a vodovodu nebyly. Zabýváme se tím. Ale opravu budeme postupně realizovat až příští rok. Děkuji za pochopení.“

Městys revitalizuje obecní sad v Cerhýnkách

S pomocí dotace Státního fondu životního prostředí obnovuje městys půvab obecního sadu (cca 3,5 ha) v Cerhýnkách nad spolkovým domem. Evropská dotace činí zhruba 750 tisíc, spoluúčast obce je cca 200 tisíc korun. Co je cílem projektu? „Nic zvláštního, a taky nic jednoduchého! Sad zachránit, odplevelit, stromy ošetřit a nové vysadit. Jakmile budeme mít za sebou víc práce, budeme o ní opět informovat,“ říká starosta Marek Semerád.

Městys pomůže myslivcům

Koncem léta se na zastupitelstvo městyse obrátilo místní myslivecké sdružení s tím, že dostalo výpověď z pronájmu skladu v Cerhýnkách, a tudíž nemá kde skladovat seno, oves a další zásoby nejen na letošní zimu. Zastupitelstvo městyse proto rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku na konci Cerhýnek, a to pod podmínkou dobré a pravidelné údržby od členů spolku. Zároveň mysliveckému sdružení zafinancuje plechovou stavbu. „Myslíme si, že jde zkrátka o dobrou věc,“ říká starosta Marek Semerád. Pozemek se dále oplotí, ale na jeho kraji vzniknou parkovací místa (tak jak je tomu dnes) pro místní obyvatele.