Spolkový dům v Cerhýnkách hostil za tři roky a pár měsíců od své přestavby už celkem 65 akcí. „Jsem rád, že pořadatelé většiny z nich bydlí v Cerhenicích a Cerhýnkých. I takhle vypadá život na vesnic,“ uvedl starosta Marek Semerád.