Městys se snaží řešit neúnosnou dopravu v Cerhýnkách. Těsně před nabytím účinnosti je omezení kamiónové dopravy v Cerhýnkách. Zhruba od Nového roku již přes tuto obec nebudou moci jezdit kamiony nad 10 tun. „V plánu máme i rekonstrukci chodníků, nicméně ty dnes slouží spíše jako odstavné plochy. Než se do jejich opravy skutečně pustíme, chceme reálné odstavné plochy vybudovat naproti. Jakmile tyto odstavné plochy doděláme, opravíme i chodník podél krajské silnice. Věřím, že parkovat se na něm již nebude, a bude tedy sloužit výhradně chodcům,“ uvedl starostka Marek Semerád. Akci zrealizují Technické služby Cerhenice, místní firma @Ján Dudlák pod dozorem předsedy osadního výboru pana Jandy.