V sobotu 14. 11. zorganizoval místní Myslivecký spolek Cerhenice výsadbu (opravu) aleje od Úvozu (my říkáme Ouvozu) v Cerhýnkách směrem na Plaňany. Akce proběhla ve spolupráci s městysem Cerhenice, který hradí tentokrát kvalitní ochranu stromků i stromky samotné. Stromky se nám podařilo získat opět díky p. Hruškovi z Velimi opravdu levně – okolo třetiny skutečné ceny. Ošetřené kůly a práci dodali myslivci. Oprava proběhla v počtu 23 ks nově zasazených jabloní a švestek.

Přáli bychom si, aby naše práce nepřišla vniveč a aby aleje byly respektovány v místě hospodařícími zemědělskými subjekty.

MS Cerhenice Vl. C.