Pozvánka na pouť

Zveme vás srdečně na tradiční Cerhenickou pouť, která se koná od 17. do 19. května na náměstí Míru v Cerhenicích. Městys Cerhenice připravil bohatý program plný zábavy a nezapomenutelných zážitků !
V sobotu 18. května od 20:00 vystoupí kabela Liam a hissboys, dále kapela Něco. Na návsi budou k dispozici moderní i tradiční atrakce pro všechny návštěvníky.
Očekávejte skvělou hudbu, zábavu, lahodné jídlo a osvěžující pití. Vstup na akci je zcela zdarma!
Přijďte si užít tradiční Cerhenickou pouť s námi.
Lunapark Beck

Nalezené kolo

Vážení spoluobčané, na cestě z Cerhenic do Velimi bylo nalezeno juniorské kolo s nápisem KREATIVE. Případný majitel, ať se prosím ozve na telefonní číslo 728 560 485.

Ukliďme Cerhenice

SDH Cerhenice s městysem Cerhenice pořádají v sobotu 6. 4. a v neděli 7. 4. akci ,,Ukliďme Cerhenice, Cerhýnky, Radimek“.
Pokud vyrazíte na procházku, vezměte si s sebou odpadkový pytel, nebo se zastavte v pytlomatu u Hasičárny SDH, autobusové zastávky za dráhou, v Radimku u kapličky a v Cerhýnkách u hřiště, kde si pytel můžete vyzvednout. Plné pytle nechávejte na těchto stanovištích a městys zařídí jejich odvoz. Foto můžete posílat nebo dát na Máme rádi Cerhenice.

Děkujeme za spolupráci

 

Smogová situace – suspendované části PM10

Český hydrometeorologický ústav vyhlásil od 30. března do odvolání smogovou situaci z důvodu vysokých snímků suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Toto, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanice reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr střel suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h se nepředpokládá jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového měření suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem maximální fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Doporučuje se maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených hromaděních suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměry automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, zjištěné z 1hodinových snímků. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědi počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Rekonstrukce ulice Pražská ve Velimi 

– rekonstrukce komunikace bude probíhat od 3. dubna do 30. září 2024,
– ulice Pražská bude po dobu rekonstrukce uzavřena,
– objízdná trasa viz. příloha,
– odvoz komunálního odpadu bude zajištěn,
– přístupnost k pozemkům nebude majitelům omezena,
– po dobu objízdné trasy se ruší autobusová zastávka Velim, Obecní úřad bez náhrady.
Děkujeme občanům za trpělivost během celé stavby kvůli zhoršené dopravní situaci, omezení průjezdnosti, možnostem parkování a komplikovanému přístupu k nemovitostem.
Obec Velim

Turisté si vyšlápli do Cerhenic

Přišlo na adresu městyse:

Spolek turistů seniorů (TuristiCD), bývalí zaměstnanci Lokomotivního depa Praha, vám tímto děkují za poskytnutí prostoru ve vašem cerhenickém zábavním areálu s možnosti oslavit zde 20. 2. 2024 příchod jara. Krásné jarní počasí toho dne a pěkný místní areál nám poskytl možnost zakončit 6 km trasu z Radimi žst. a 10 kilometrovou trasu ze Zalešan žst. v Cerhenicích. Zde jsme při společném posezení opékali vuřty, popíjeli dobré moky, odpočívali, navštívili zdejší bludiště, rozhledny a další atrakce, ale se i slunili. S hezkými vzpomínkami jsme se následně rozcházeli na cesty domů. Někteří odjeli autobusem od zdejší školy, jiní došli do cerhenické vlakové zastávky. Ale všichni s myšlenkou, že takovýto pěkný zábavní a odpočinkový areál je dobré doporučit i našim dalším známým.

Zdraví spolek „TuristiCD“ Praha

 

První premiéra divadelního spolku CRHA

Divadelní spolek CRHA:
Přátelé, těžko nalézt slova. První premiéra, hraná v krásných prostorách Sokolovny Cerhenice, dopadla nejlépe, jak mohla! Neskutečný zážitek nás všech!
Děkujeme všem za podporu❤️
Pokud máte zájem, můžete nás opět vidět třeba v Radimi, v obecním domě, již 5. 4 v 19:00, nebo 26. 5. na malé scéně Městského Tylova divadla v Kutné hoře. Jednáme dokonce o termínu na zámku Kačina.