V cerhenické knihovně se uskutečnilo pasování prvňáků na čtenáře. Rodiče mohou být skutečně hrdí na tak šikovné děti. Poděkování patří paní knihovnici J. Semerádové za vlídné přijetí, pohoštění a podporu.