Co se chystá ve školce

Mateřská škola má na 1. listopadu naplánované vánoční fotografování. Objednávky v šatnách. Druhý listopadový den se chystá pohádka Jak dráček našel kamarády a na 8. listopadu pak Na kole i přes pole. V prosinci nebude chybět vánoční jarmark, Mikuláš ani vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. A už se plánuje i lednový výlet do Čokoládovny Rodas.

Ustavující zasedání zastupitelstva

Úřad městyse Cerhenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Cerhenice, svolaného dosavadním starostou obce PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Městys Cerhenice – Environmentální centrum Cerhenice, nám. Míru 22, Cerhenice

Doba konání: 31.10.2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů
  4. Volba starosty a místostarostů
  5. Volba předsedů výborů a komisí zastupitelstva
  6. Různé
  7. Diskuse

Jak Hvězdě zajistit dostatek vody

Jednou z možností, jak zajistit pro budoucí tůň Hvězda dostatek vody, je nedaleká studně. „Propojíme, částečně potrubím a částečně volným korytem, tůň se studní, která předtím, než jsme měli veřejný vodovod, zásobovala byty Na Palouku,“ říká starosta Marek Semerád. Toto řešení bude městys samozřejmě ještě konzultovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny. „Pokud to schválí, máme napůl vyhráno,“ dodává starosta.

Termíny svozu odpadu listopad

Cerhenice:

2. 11. komunální odpad

9. 11. bioodpad

16. 11. komunální odpad

23. 11. bioodpad

30. 11 komunální odpad

Cerhýnky, Radimek a Cerhenice Za Dráhou:

1. 11. komunální odpad

8. 11. bioodpad

15. 11. komunální odpad

22. 11. bioodpad

29. 11. komunální odpad

Setkání ke Dni seniorů

Tradiční, ale přece jen o něco slavnostnější kavárnička pro seniory se uskutečnila v úterý v prostorách stacionáře při příležitosti Dne seniorů. Děkujeme pí. Polákové, p. Žižkovi, p. Růžičkovi a p. Kubíkovi za pěkný hudební doprovod a městysi za finanční příspěvek na občerstvení.