Centrum se krásně podzimně rozsvítilo. Díky všem, kteří se o to zasloužili.