Den laskavosti v Cerhenicích

Na Den laskavosti (13. listopadu) navštívily městys a klienty chráněného bydlení děti ze 4. třídy ZŠ B. J. Dlabače pod vedením paní učitelky Terezy Beníškové. Děti si připravily krásné pásmo písniček, básniček i drobné dárky. Patří jim velké poděkování za krásný zážitek.

Vánoční mše potvrzena

Započatá tradice vánočních mší bude pokračovat i letos – na Štědrý den od 22 hodin. Potvrdili to starosta Marek Semerád a pečecký farář Josef Nerad, který bude opět mši v kostele sv. Jana Nepomuckého celebrovat. „Velice mu za to děkuji,“ dodal starosta Semerád.

Nakládání s odpady prověří kontrola

Na základě anonymního podání bude městys prověřován Českou inspekcí životního prostředí, jak nakládá s odpady. „Budu obyvatele informovat o výsledcích všech kontrol a inspekcí, které v tomto volebním období náš městys navštíví,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Středa patří snaze o dotaci na WiFi

Tak, jak rozhodlo ještě předvolební zastupitelstvo, bude se městys ve středu snažit získat pro obec bezplatnou WiFi, respektive 100% dotaci na vybudování bezplatných WiFi hotspotů na veřejných místech. Poděkování patří Martinu Dukayovi, že s nápadem, který městys nic nestojí, ale zato může velmi zpříjemnit život v Cerhenicích, přišel.