Příměstské tábory budou ve dvou turnusech

Tak, jak jsme slíbili, uspořádáme v létě příměstský tábor. Ono jich nakonec bude víc,“ předeslal starosta Marek Semerád. Hlásit se lze u pana učitele Ivo Jelínka nebo u Lenky Mlynářové. „Děkuji organizátorům: Ivo Jelínek, Jana Truhlářová, Lenka Mlynářová, Helena SoukupováMichaela Náhlovská a dalším,“ dodal starosta. První turnus táborů začne 5. srpna, druhý pak 12. srpna. Plakátek na příměstské tábory s dalšími informacemi naleznete v sekci Nejbližší události.

Na hřbitově došla voda

Potíže s nedostatkem vody na hřbitově se vystupňovaly. „Do konce letošního května s konečnou platností celou situaci vyřešíme přípojkou z veřejného vodovodu. Oslovil jsem firmu J. Píža, aby predložila cenovou nabídku na realizaci (široko daleko nejlevnější). Prozatím slíbili hasiči, že během Velikonoc na hřbitov zapůjčí káď,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Fotbalová přípravka má klubový popěvek

Po statečném výkonu sice cerhenická přípravka utržila v Zásmukách porážku 4:18, ale zase má konečně svůj klubový popěvek. „Pokud nám přijdete fandit v pondělí v 17:00 hodin do Cerhenic, kde hrajeme se Šťítary, můžete si ho vyslechnout,“ říká Marek Semerád.

Je to hlavně o lidech

Vysázením nových stromů z dotace SFŽP péče městyse o ovocný sad Třebízská v Cerhýnkách ani zdaleka nekončí. „Chtěl bych dnes poděkovat manželům Jandovým za vzorný úklid celého okolí, jehož důkazem je tato fotka,“ řekl starosta Marek Semerád.

Městys splnil slib myslivcům

Na začátku Cerhýnek směrem od Radimku vyrostla plechová hala, ve které bude mít cerhenické myslivecké sdružení uskladněny zásoby – hlavně krmení pro zvěř na zimu, seno atd. Bývalou stodolu, kde byli myslivci v nájmu, původní majitel prodal. Zastupitelstvo městyse tak splnilo svůj podzimní slib, že myslivce nenechá ve štychu. „Vyšlo to, nás občany, na 50 tisíc. Myslím ale, že jsme je investovali správně,“ podotkl starosta Marek Semerád.