Pracovní četa městyse vysekává polní cesty podél nových alejí. Zajděte si tam třeba o víkendu na procházku. A když s sebou vezmete byť jen jednu petku vody pro žíznivé stromky, budou vám vděčné nejen zatím malé kmínky, ale jednou i poutníci, kterým stromy poskytnou vlahý stín i sladký kousek ovoce. Jde o lokality Na Černých podél hřbitova až k Cerhýnkám (od nebo k domu p. Cintla pod kopcem). V Cerhýnkách pak úvozem směr Plaňany nebo Dobřichov. „Případně zavolejte o víkendu 605 28 38 08 – ukážu osobně,“ říká starosta Marek Semerád.