Dočasné zhoršení kvality vody

Začalo napouštění bazénů, také jsem proplachoval koncové řady U Hřiště, které je povinné dvakrát ročně. Tím se zvedne průtok ve vodovodním řadu a může zvednout usazeniny v potrubí (rez a vodní kámen), což není nijak závadné. Že voda smrdí nebo by byla závadná, to nedokazují žádné kontrolní rozbory vody, které jsou na webových stránkách obce. To bychom již dávno vodovod museli uzavřít, protože vzorky se odebírají po dvou měsících z různých míst po celé obci Cerhenice, Cerhýnky.

Správce vodovodní sítě ing. Petr Růžička

Cerheničtí školáci míří na konferenci žákovských parlamentů

Žákovský parlament ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice přijímá pozvání na Regionální konferenci žákovských parlamentů, která se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 na Základní škole Chýně, Praha-západ.

Budeme sdílet zkušenosti, nápady, postupy, budeme hrát, hlasovat a diskutovat. Vše probereme na našem dalším zasedání, a to 23. dubna, po Velikonocích, v 7:20 hod.

Doufám, že se našim senátorkám a poslancům bude akce líbit a všichni si ji velice užijeme!

Jelínek Ivo

Přípravka sice prohrála, ale zlepšila výkon

V prvním soutěžním zápase cerhenické fotbalové přípravky sice náš tým podlehl o hlavu větším klukům z Konárovic 0:20, ale radost všichni mají hlavně ze zlepšeného výkonu. „Ostatně na podzim jsme dostali od stejného soupeře o 17 banánů víc,“ podotkl Marek Semerád. „A děkujeme fanouškům za solidní podporu!“ dodal.

Nová podoba cukrovaru roste doslova před očima

Od loňského října se v areálu bývalého cukrovaru budují dílny pro naši základní školu. „Na samotné přeměně tohoto brownfieldu však pracujeme již více než 15 let. Ale až poslední dva roky se nám daří tuto investici – s velkolepou pomocí evropských dotací – skutečně a viditelně realizovat,“ říká starosta Marek Semerád. Před tím měly prioritu, vcelku pochopitelně, jiné projekty: plynofikace, kanalizace a vodovod. „Jako teeneger jsem do fungujícího cukrovaru chodil na brigádu. Později jsem s lítostí sledoval, jak se fabrika, která dávala obživu více než stovce zaměstnanců, mění doslova v ruiny. Teď jsem rád, že z těchto ruin děláme zase něco smysluplného. Tak si držme palce, ať se nám dílo povede,“ dodal starosta. Několik fotografií z probíhajících prací naleznete v sekci Galerie.

Brigáda ke Dni Země bude 13. dubna

Vzhledem k tomu, že Den Země připadá letos na Velikonoční pondělí, uskuteční se tradiční jarní brigáda už 13.dubna. Sraz v 9:00 na Keltském hřišti. Pytle na úklid zajištěny. S sebou vezměte rukavice a dobrou náladu.

Rekultivace sadu Třebízská v Cerhýnkách je ukončena

S podporou Státního fondu životního prostředí městys dokončil rozsáhlou revitalizaci obecního sadu Třebízská. „Na více jak 3 hektarech celkem ojedinělého pozemku jsme vysázeli stovky nových ovocných stromů. Projekt vyšel zhruba na milión korun, příspěvek obce byl přitom jen něco přes sto tisíc. Cerhýnky jsou tedy zase o něco krásnější. Běžte se ale – třeba už o víkendu – nakonec přesvědčit sami,“ říká starosta Marek Semerád.

Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005003

Projekt řeší vybudování vzdělávacího centra pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Vybudování centra je formou rekonstrukce a nástavby k nově pořizovaným prostorám v areálu bývalého cukrovaru. Projekt reaguje na převyšující poptávku nad nabídkou v rámci neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání.

Cíle projektu jsou následující:

  • Vybudování prostor pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazykových oborů.

  • Vytvoření nových bezbariérových prostor pro poskytování zájmového, neformální a celoživotního vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazykových oborů.

  • Vybavení nových prostor pro vzdělávání interiérovým vybavením a pomůckami k výuce.

  • Navázání partnerství s vybranými partnery projektu, kteří se budou podílet na vzdělávání a pořádní kurzů a workshopů. .

  • Zvýšení atraktivity dané lokality.

  • Zvýšení životní úrovně rezidentů a nerezidentů Cerhenic.

Výsledkem projektu bude vytvoření vhodného zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci technických, řemeslných a jazykových oborů v okrese Kolín, kde je minimum těchto zařízení. Multifunkčnost budovy z pohledu vzdělávacích aktivit bude inovativní.

Projekt „ Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice je spolufinancován Evropskou unií.