Na polovinu března se městysi nahlásila mimořádná kontrola z finančního úřadu, která důkladně
prověří přibližně sedm nedávných investičních akcí. Avizovaný seminář o investičních akcích byl proto přeložen na pátek 12. dubna. „Seznámím Vás na něm jednak s plány na modernizaci obce, jejím finančním zázemím, našimi úvěry a dalšími důležitými okolnostmi, které se týkají hospodaření Cerhenic. Těším se na setkání s Vámi!“ říká starosta Marek Semerád.