Městys podává žádost o dotaci do vyhlášené výzvy MAS Mezilesí na rekonstrukci chodníků. „Zastupitelstvo městyse v pátek 22. února 2019 rozhodovalo, o jaký úsek chodníků v naší obci požádáme,“ informoval starosta Marek Semerád. Zastupitelé nakonec posuzovali jednotlivé lokality hlavně podle šance získat v konkurenci jiných projektů z dalších obcí a měst co nejvíce bodů. Jejich počet totiž rozhodne, zda Cerhenice opravdu s žádostí uspějí. Vyhrála tak ulice 9. května, hlavně proto, že se zde jedná o pouhou rekonstrukci (není tedy třeba složité stavební řízení) a chodník také vede k autobusové zastávce, což pravidla IROP upřednostňují. „Bodově tedy naše žádost vypadá velmi nadějně,“ popsal starosta. Místo současného starého chodníku by tak měl v této lokalitě vzniknout chodník nový, a to ze zámkové dlažby. Podle slov Marka Semeráda městys projekt zároveň vysoutěžil. Vyhrála nabídka firmy T4 Building Kolín, s.r.o. s cenou cca 2,7 miliónu Kč bez DPH. Případná dotace pokryje 90 % investičních nákladů. Přesný termín rekonstrukce bude znám na jaře. Na podzim by teoreticky mohlo být hotovo.