Po velkém úspěchu vánočního koncertu se starosta Marek Semerád s ředitelem ZŠ Luďkem Kinkalem rozhodli, že důstojně a umělecky zpříjemníme i Velikonoce. Oslava Kristova vzkříšení a svátky jara v jednom si to zaslouží… „A tak si Vás dovoluji pozvat Velikonoční neděli 1. dubna od 16 hodin do našeho krásného kostela sv. Jana Nepomuckého na, myslím, určitě – mimořádný zážitek. Ostatně uvidíte, nebo spíše uslyšíte, sami,“ říká starosta.