Žadatelé (vypůjčitelé) o biopopelnici si mohou vyzvednout smlouvy a předávací protokol a stanovit termín předání biopopelnic na recepci Environmentálního centra Cerhenice od 12. do 31. března 2018 vždy v pondělí, ve středu a v pátek v době od 1300 do 1700 hodin. Vývoz biopopelnic bude zahájen 1. dubna 2018.