Obyvatelé městyse se v referendu vyslovili, že chtějí pořídit sokolovnu do majetku městyse. Proto radnice hned vstoupila do jednání s majitelem panem Duškem. „Ze zastupitelů jsme vytvořili pracovní skupinu, která se nákupu sokolovny začala věnovat,“ říká starosta Marek Semerád. V komisi je místostarosta Kobliha, pan Kosař a paní Ryzáková. Úkolem této skupiny zastupitelů je co nejdříve najít s panem Duškem shodu na výši kupní ceny. Pan Dušek by rád sokolovnu včetně vybavení prodal za 5 milionů korun. „Naše představa je kolem 4 až 4,5 milionu. Rozdíl cca 700 tisíc by pak městys mohl investovat do svého rozvoje, oprav a dalšího komfortu pro své občany,“ vysvětluje starosta. „Musíme tedy najít cestu, jak sokolovnu získat za rozumnou cenu a sblížit naše finanční představy. Současně jsme garantovali novému provozovateli panu Škopkovi, že jeho nájemní vztah převezmeme. Zastupitelstvo schválilo, že jeho smlouvu budeme respektovat,“ dodal Marek Semerád.