Městys projektuje úpravy Borečku, který koupil od pana Nováka a poctivě ho čtyři roky splácel. Úpravy by měly být jednak lesnického charakteru, jednak týkající se mobiliáře. Oboje hodlá radnice financovat prostřednictvím výzvy MAS Mezilesí, kde bude zanedlouho vypsaná dotační výzva. Projektantem záměru je ing. Posolda. „Děkujeme za vaše nápady, čím bychom mohli tuto hezkou část Cerhenic blízko nové školky ještě vylepšit,“ říká starosta Marek Semerád.