V Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku probíhá v letních měsících rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení. Nové světelné zdroje s technologií LED přinesou občanům nejen zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech, ale také významnou měrou přispějí ke snížení elektrické energie. Zakázku získaly ve veřejné soutěži společnosti Eltodo a.s. a Eltodo Osvětlení, s.r.o.

Rekonstrukce veřejného osvětlení spočívá v obnově celkem 306 světelných bodů včetně nových stožárů, osvětlovacích těles a stožárových elektrovýzbrojí. Rekonstrukcí projdou také podzemní napájecí sítě veřejného osvětlení a rozvaděče.

Od zahájení prací v červnu 2017 byla provedena výměna všech stožárů a svítidel veřejného osvětlení v části Cerhýnky a v části Radimek byla vyměněna všechna stávající osvětlovací tělesa za svítidla LED. Podchod pod tratí ČD byl rovněž osazen LED svítidly a v rámci nově budované mateřské školy při Školní ulici proběhla rekonstrukce stávajícího osvětlení a jeho doplnění.

V současné době probíhá kompletní výměna kabelového vedení na hlavním průtahu Cerhenicemi, tj. v části ulic Nádražní, Na Vinohradech, Náměstí Míru, Východní a 1. máje. S tím spojené omezení provozu na těchto komunikacích se firma snažit minimalizovat. Následně proběhne výstavba nových osvětlovacích stožárů včetně svítidel LED.

V letošním roce se ještě počítá s vybudováním veřejného osvětlení v ulici Antonína Hampla. V dalších etapách dojde k doplnění osvětlení v ulici Na Borku (slepá část směrem k cyklostezce do Cerhýnek) a v části mezi Školskou a Edvarda Beneše, dále v ulici U Hřiště u nových rodinných domů, v Zahradní ulici mezi ulicemi U Borku a Blanky Waleské, a na křižovatce v ulici Na Palouku s pěší cestou od Nádražní ulice.

Rekonstrukce, která je plánovaná do roku 2022, přinese spolu s modernizací a doplněním veřejného osvětlení snížení celkového instalovaného příkonu osvětlení ze současných 22,154 kW na méně než 9 kW. Nově instalovaná technologie umožní regulaci intenzity osvětlení v závislosti na denní době.

Společnost Eltodo Osvětlení, s.r.o. bude po dobu následujících 20 let vykonávat rovněž správu, údržbu a opravy systému veřejného osvětlení v městysi Cerhenice a přilehlých obcích. Pro hlášení poruch je k dispozici bezplatná linka 800 101 109 s nepřetržitým provozem.