Na konci října byla ukončena veřejná zakázka na dodání biopopelnic z dotace Státního fondu životního prostředí pro všechny domácnosti v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku. V polovině adventu biopopelnice dorazily. „Máme z toho o to větší radost, že jsou pořízeny z dotace, a tak je můžeme našim občanům rozdat zdarma. Do konce roku přijde všem domácnostem návrh smlouvy o výpůjčce a po Novém roce začneme biopopelnice rozvážet,“ sdělil starosta Marek Semerád. Městys Cerhenice má v plánu od dubna 2018 zahájit oddělený sběr bioodpadů z jednotlivých domácností. Za tímto účelem poskytne žadatelům, kteří požádají o nádobu, jednu biopopelnici o objemu 240 litrů na jedno číslo popisné. Vlastníci rodinných domů v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku si mohou podat žádost o poskytnutí nádoby na bioodpad do 30. 1. 2018. Nádoby budou dovezeny zájemcům přímo domů. Vyváženy budou jednou za 14 dní od dubna do listopadu a vlastníkům domů budou dány do výpůjčky. Žádost je nutné doručit na Úřad městyse Cerhenice nebo do environmentální centra do konce ledna 2018.

PODMÍNKY VSTUPU DO PROJEKTU
A POSTUP ZÍSKÁNÍ NÁDOBY NA BIOODPAD:

)))> odevzdání vyplněné žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,
)))> uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,
)))> vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně Městyse Cerhenice,
)))> podepsání předávacího protokolu nádoby na bioodpad