Nevzhledné hradby barevných kontejnerů budou za čas minulostí. Městys začal budovat odzemní kontejnery. Hotovo by mělo být do poloviny března. Celkem budou práce stát přes 6 milionů korun. Jedná se o podzemní kontejnery na separovaný odpad vždy v trojicích – na plast, papír a sklo, každý o velikosti pěti krychlových metrů. Kontejnery budou v těchto lokalitách: Cerhenice U Staré školy, Náměstí Míru, Na Palouku, Za Dráhou, Cerhýnky sever, Cerhýnky jih a v Radimku. V druhé poloviny listopadu začaly práce v lokalitách Cerhýnek a Radimku, další budou následovat. Podzemní kontejnery (vyjímatelná část) jsou umístěny v železobetonových jímkách (vanách) a tyto vany jsou uloženy pod úrovní terénu na železobetonové desce. Vany budou obsypány a obsypy zhutněny. Na jímky se následně osadí vyrovnávací rám a poté budou osazeny velkoobjemové kontejnery. Nakonec budou provedeny okolní zpevněné plochy z  červené zámkové dlažby. Vrchní část kontejneru u vhozových šachet bude rovněž ze stejné zámkové dlažby. Vhozové šachty budou z nerezového plechu.