Platba stravného na září 2023
Žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce, budou přihlášeni ke stravování od 5. 9. 2023 (úterý).
Stravné zaplaťte prosím do 31. 8. 2023. Kdo stravné nebude mít uhrazené, 5. 9. oběd mít nebude.
Částku k platbě si můžete zjistit na www.strava.cz
Pokud nechcete čekat každý měsíc na vyúčtování, kolik máte platit, můžete si dát trvalý příkaz ve svém bankovním účtu, a posílat tak každý měsíc přibližnou částku. Na konci školního roku Vám přeplatky budou vráceny. Prosím neposílejte velké částky, nelze hradit stravné na celý školní rok najednou!
Přihlašování nových strávníků (prvňáčků):
Žáci, kteří se ve školní jídelně doposud nestravovali, musí jejich rodiče přijít do školní jídelny osobně přihlásit. Budou jim sděleny informace k placení, přihlašování a odhlašování stravy. Podepíší závaznou přihlášku ke stravování a zakoupí žákovi čip. Cena čipu je 130 Kč a žák ho bude mít po celou dobu školní docházky.
Přihlašování nových strávníků je 31. 8. 2023 (čtvrtek), 1.9.2023 (pátek) od 8.00 do 14.00 hod.
Další přihlašování od 4. 9. 2023! Případně se lze domluvit na e-mailu jidelna@cerhenice.cz
Jana Šedinová, vedoucí ŠJ