Přihlašování, odhlašování a platba stravného na září 2023
Děti, které se stravovaly v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeny ke stravování od 4. 9. 2023
Stravné zaplaťte prosím do 30. 8. 2023
Částku k platbě si můžete zjistit na www.strava.cz jako nedoplatek.
Odhlašovat na www.strava.cz si můžete ten den do 7 hod. ráno, přihlašovat na další den se musí den předem do 14 hodin.
Odhlašování ráno do 7 hod provádějte pouze v případě nemoci dítěte, pokud víte předem, že dítě nebude přítomno v MŠ, odhlašujte ho prosím s časovým předstihem.
Přihlašování ke stravování nových dětí:
Rodiče, jejichž dítě MŠ doposud nenavštěvovalo, jsou povinni dítě přihlásit ke stravování v kanceláři ŠJ. Podepíší závaznou přihlášku o placení stravného a obdrží další informace ke stravování.
Přihlašování:
29. 8. 2023 (úterý), 31. 8. (čtvrtek) od 8. 00 do 14.00 hod.
Jana Šedinová, vedoucí ŠJ