Ve středu 1. 3. proběhne ve třídě Včeliček třídní schůzka od 16 hodin. Hlavním tématem bude školní zralost, zápis do 1. třídy a odklady školní docházky.