Městys Cerhenice získal dotaci na projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí. Realizací projektu dojde k vybudování nové mateřské školy v Cerhenicích a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávající mateřské škole. Výstupem projektu je novostavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.
Tento projekt přispěje k naplňování specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Přínosem tohoto cíle bude dosažení vyšší kvality předškolního vzdělávání na území městyse Cerhenice.
Projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ je spolufinancován Evropskou unií.