Předvánoční čas přišly klientům z chráněného bydlení a pečovatelské služby zpříjemnit děti z mateřské a základní školy. Oběma kolektivům patří velké poděkování za krásná vystoupení a milé dárky.