Masopust v Cerhenicích 2024

Bylo to parádní. Super masky, milí lidé, kteří nás přivítali a pohostili u svého Prahu. Děkujeme všem za účast, za pomoc v přípravách, za pohoštění. Řeznictví U Bratranců za fenomenální žranici. Velké díky Městysi Cerhenice za sponzorský dar. Děkujeme také Petrovi ze Sokolovny Cerhenice, že otevřel hospodu. Paní učitelce Janě Veberové a žákyním za taneční vystoupení. A kapele Něco Chachabít za večerní mejdan.
Sokol Cerhenice

Přijďte se podívat na výstavu o životě a díle Jiřího Rydla

Srdečně zveme na výstavu o životě a díle pana Jiřího Rydla – světoznámého skláře a grafika (pracoval například pro fi MOSER) a našeho, bohužel nedávno zesnulého občana.
Autorem výstavy je pan Břetislav Ditrych, známý autor literatury faktu a další náš rodák. Na fotkách právě Rydlovo dílo ukazuje žákům osmé a deváté třídy naší základní školy.
Výstava je přístupná v Obecní knihovně do jara 2024.
Přijďte se podívat!

Založení symfonického orchestru v Cerhenicích

Během tohoto kalendářního roku chceme pod patronátem městyse Cerhenice založit komorní symfonický orchestr složený z hráčů ze širokého okolí. Mohou to být učitelé, amatéři i profesionální hudebníci. Proto oslovujeme zejména hráče na smyčcové nástroje, ale i dřevěné (klarinety, hoboje, příčné flétny, fagoty) a žesťové (trubky, pozouny, lesní rohy). Orchestr bude organizačně fungovat pod ZUŠ v Cerhenicích. Během let se budou zapojovat samozřejmě i mladí hudebníci, kteří studují na uměleckých školách nejenom v Cerhenicích, ale i v okolních vesnicích a městech. Zájemci se mohou ozvat přímo Luďkovi Kinkalovi na tel: 777 905 007

Založení divadelního sdružení

S panem starostou Markem Semerádem jsme již dlouho přemýšleli, že bychom v Cerhenicích založili divadelní sdružení, a zjistili jsme, že se tato myšlenka mezi místními setkává s docela velkým ohlasem. Proto jsme přizvali i zástupkyni ZUŠ Janu Veberovou, která má s divadelní režií celoživotní zkušenosti a rovněž je autorka několika divadelních her. Je to běh na dlouhou trať, ale jsem si jist, že to zvládneme. Pro začátek je důležité dát dohromady zájemce o členství v divadelním souboru a společně určit jeho umělecké směřování. Tímto oslovuji každého, kdo by chtěl k fungování souboru nějak přispět. Zájemci mohou volat přímo Luďku Kinkalovi na tel. 777 905 007, nebo Janě Veberové na tel. 603 778 479. Budeme se těšit. S tím je spojeno také otevření literárně dramatického oddělení v ZUŠ, které plánujeme po navýšení kapacity o 100 žáků, protože v současnosti je kapacita školy zcela naplněna.

V Cerhenicích divadelní spolek již působil, ale nepodařilo se mi zjistit bližší informace. Proto prosím pamětníky, zda by mi neposkytli nějaké informace, popř. fotografii, plakátek, program atd. Myslím, že bychom historii tohoto spolku měli zmapovat co nejpodrobněji a také na něj navázat. Tyto informace mi můžete poslat na e-mail  zus.kinkal.reditel@seznam.cz

Všem opravdovým zájemcům děkuji

Luděk Kinkal

První koncert žáků ZUŠ v Cerhenicích pro rodiče

Dne 3. 5. 2023 se konal v prostorách školy historicky první koncert žáků pro rodiče i veřejnost. Na koncertě vystoupilo 10 dětí ze tříd Luďka Kinkala, Jany Veberové a Borise Buňky, tedy klavír, akordeon, zpěv, zobcová flétna a kytara. Děti se setkaly s novou zkušeností, poznaly trému, odpovědnost sama za sebe i k rodičům a prarodičům, učitelům…. To vůbec není jednoduchá situace, a přesto, že některé děti to prožívaly opravdu intenzivně, musíme před nimi smeknout, protože na koncertě zazněly v podstatě vesměs bezchybné výkony. Taková zkušenost je pro děti zcela nenahraditelná a má obrovsky pozitivní vliv na jejich budoucí vývoj osobní i profesní.

Luděk Kinkal

Přednáška a interaktivní čtení měly úspěch

Novinářka Petra Procházková v knihovně

V pátek 12.5. se v Envicentru konala přednáška s válečnou zpravodajkou, reportérkou a humanit. pracovnicí Petrou Procházkovou. Zkušená novinářka, která minulý měsíc od franc. velvyslance obdržela Řád čestné legie, což je nejvyšší francouzské státní vyznamenání, hovořila o svém působení nejen na Ukrajině, ale také v Rusku, Čečensku a Afghánistánu.

PIPI Dlouhá punčocha v knihovně

V pátek 12.5. dopoledne se v knihovně uskutečnilo interaktivní čtení s paní Vendulou Burger-Budilovou nejprve pro 1. třídu a následující vystoupení bylo pro 4. a 5. třídu. Děti se do interaktivního čtení aktivně zapojovaly a vystoupení si užily.

S paní Vendulou Burger-Budilovou budeme mít možnost setkat se ještě ve středu 23.5., kdy přijede besedovat se svou maminkou, herečkou Evelynou Steimarovou, která pochází ze známého hereckého rodu Budilů, stejně jako její nevlastní bratr, zesnulý Jiří Kodet.