Závod branné všestrannosti zrušen

S ohledem na opatření vlády k vývoji situace s Covidem, jsme se rozhodli zrušit Závod branné všestrannosti, který se měl konat 27.9.2020 v Zibohlavech.

Nejsme schopni naplnit požadavky tak, aby soutěž proběhla bez následků nakažení osob, což by nás velmi mrzelo.

Nouzové opatření platí do termínu 7.10.2020, v případě, že by se situace v průběhu následujících 14 dní změnila a vypadalo to, že v dalším období bude možné akce pořádat, jsme domluveni s pořadatelem SDH Zibohlavy na náhradním termínu 10.10.2020. Tímto zatím držíme i ZPV pro dorost a dospělé hned následující neděli 11.10.2020 ve Kšelích.

Víme, že se děti na tento závod pečlivě připravovaly a nechceme jim sebrat možnost jejich vědomosti a zručnosti v soutěži ukázat a porovnat.

Prosím sledujte pečlivě všechny e-maily a zprávy na webu a FCB ze strany OSH Kolín

Kamila Havlínová, starostka OSH Kolín

Petr Beneš, náměstek starostky OSH Kolin, zástupce pořadatele SDH Zibohlavy

Jan Hybler, vedoucí Okresní odborné rady mládeže OSH Kolín

Brigáda a repasovaná mašina

3. září proběhla brigáda na hasičárně a předání repasované mašiny našich hasičátek. Je parádní, co myslíte? Velké díky p. Wertheimu Františkovi, krásná práce.

SDH Cerhenice

Mezinárodní den hasičů – 4. května

Památka sv. Floriána je oslavována 4. května, letos to bude již 1716 let od jeho smrti. Sv. Florián se stal patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny uvádíme například: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“

Svatý Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně přeložit jako „kvetoucí či rozkošný“, patří v Čechách mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii , poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno), které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl horlivým křesťanem a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal podle legendy opakovaně zbičovat a stahovat z kůže, ale Florián se i přesto odmítnul vzdát své křesťanské víry. Aquilinus ho tedy odsoudil k smrti.

Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Byl provizorně pohřben křesťankou Valérií na jejím statku. Později byly jeho ostatky přeneseny a pohřbeny poblíž dnešního Lince kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Floriánovi ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly v 11. století převezeny dvěma jáhny (jáhen – duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1138 – 1194, vládl 1177-1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem, papeže Lucia III. (1110 – 1185, jako papež 1181-1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna v katedrále sv. Václava v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.

Výroční valná hromada hasičů

SDH Cerhenice má za sebou výroční valnou hromadu. „Děkuji za pozvání na akci, poděkoval jsem našim hasičům za činnost v náš prospěch, i za to, jak se věnují dětem. Jdou příkladem a to je dobře. Takže jako každý rok: klobouk dolů a velký,“ komentoval starosta Marek Semerád.

Mladí hasiči Cerhenice

V tomto roce bylo naším největším cílem zúčastnit se Polabské hasičské ligy a branného závodu. Bohužel nám ani jeden z těchto cílů nevyšel. Sezónu 2019 jsem odstartovali v Kostelci nad Černými lesy na soutěži s názvem Kostelecké útoky. Jedná se o první přípravnou soutěž s vodou po zimní přestávce před startem hasičských lig. Letos se konal již 10. ročník za účasti několika sborů z okresu Kolín a Praha východ. Místo Polabské hasičské ligy jsme se zúčastnili několika závodů ve vyšší Podlipanské lize v požárním útoku, jako závody v Kšelích a Ratenicích, kde jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností. Díky malému množství dětí a pracovnímu vytížení vedoucích jsme se nezúčastnili ani branného závodu, na který jsme se celou zimu pilně připravovali. Dlouho jsme ale nesmutnili, protože se blížily naše první domácí závody pro děti v požárním útoku. Ty se uskutečnily v polovině června v našem krásném areálu v Cerhýnkách a všichni je považujeme za velmi zdařilé a pevně doufáme, že je v následujícím roce zopakujeme. Celá akce by se nekonala bez pomoci sousedního sboru z Ratenic, který nám zapůjčil časomíru s dalším příslušenstvím, a my jim za to moc děkujeme. A děkujeme také za účast sborům z Ratenic, Plaňan a Sokolče. Dále jsme rádi přijali pozvání SDH Sokoleč na jejich domácí závody, kde se nám moc líbilo a všichni jsem si je užili. Letní prázdniny se pomalu chýlily ke svému konci, a tak jsme pro děti uspořádali rozlučku s létem v Cerhýnkách za spolkovým domem, kde jsme opékali buřty, soutěžili, zpívali u táboráku a nakonec spali ve stanech. Se začátkem školního roku je spojená Vítězovská stovka, které se zúčastnili i mladí zástupci našeho sboru a reprezentovali nás v kategoriích starších žáků a přípravky. Nyní se scházíme jednou za 14 dní v místní tělocvičně a tréninky více zaměřujeme na zdokonalení techniky v požárním útoku. V listopadu se naši vedoucí zúčastnili školení pro instruktory a vedoucí mládeže. Pořádali jsme tradiční lampionový průvod. Nakonec bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům za poskytnuté finanční dary, díky kterým jsme například nakoupili dresy a potřebné vybavení pro požární sport. Chystáme se opravit i starou mašinu PS12 a nakoupit závodní sadu hadic pro přípravku. Velký dík patří panu Jandovi staršímu za celoroční přípravu areálu pro naše tréninky a soutěž v Cerhýnkách a poskytnutí zázemí ve Spolkovém domě.

Za SDH Cerhenice vedoucí mládeže Pavel Zápotocký

Hasiči se zúčastnili školení vedoucích a instruktorů mládeže

Cerheničtí hasiči se zúčastnili školení vedoucích a instruktorů mládeže, které se konalo ve Velkém Oseku. O školení je vždy velký zájem. Na jednotlivé sbory byl přidělen počet míst dle předem stanoveného klíče stejně tak jako v předchozích letech. Zúčastnili se zástupci šestnácti SDH – Cerhenice, Červené Pečky, Červený Hrádek, Dobré Pole, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Kouřim, Kšely, Mančice, Ovčáry, Plaňany, Rostoklaty, Starý Kolín, Třebovle, Tuchoraz, Vítězov a Žiželice.

Slavnostní žehnání praporu

V sobotu 9. listopadu 2019 byl v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně slavnostně představen a žehnán hasičský prapor Okresního sdružení hasičů Kolín. Poděkování patří všem dárcům, díky jejichž příspěvku byl pořízen, a také všem hostům, dárcům, starostům Sborů dobrovolných hasičů a dalším zástupcům sborů, že byli v této slavnostní chvíli s námi.

OSH Kolín