Žádost o navýšení kapacity mateřské školy je podána a jakmile dorazí vyrozumění z Krajského úřadu Středočeského kraje, vyhlásí dodatečný zápis pro děti, které nebylo možné v řádném termínu přijmout. Zástupce školky se s rodiči spojí telefonicky a dohodnou se podrobnosti.