Čtvrtý rok vodovodu Cerhenice

Veřejný vodovod v Cerhenicích vstoupil do čtvrtého roku provozu, který zajišťuje městys Cerhenice vlastními silami. Již na podzim roku 2017 bylo zahájeno jeho rozšíření do Cerhýnek. Stavbu provádí firma VS Kolín, vzešlá z výběrového řízení. Po položení hlavních řadů a dokončujících pracích na odbočkách vodovodních přípojek k pozemkům s rodinnými domky pokračují v těchto dnech práce na přiváděcím řadu z ulice Zahradní přes „Rokli“ do Cerhýnek. Realizace této akce je zajištěna díky dotačnímu programu Středočeského kraje a finančním darům na rozvoj infrastruktury našich místních obyvatel a chalupářů. Je na místě jim poděkovat za příspěvky a trpělivost s probíhajícími stavebními pracemi, které omezují život v obci.

Jak již městys v prosinci 2017 informoval, cena vodného se upravila na 40 Kč/m3. Jen pro zajímavost, náklady na 1 m3 pitné vody se pohybují okolo 100 Kč. Je to podobné u většiny stejně velikých obcí co do počtu obyvatel, městys svým občanům vodu dotuje ze svého rozpočtu.

V minulém roce přibyly ke stávajícím 315 vodovodním přípojkám další tři. Z evidovaných 1667 obyvatel městyse jich bylo 1200 napojených na veřejný vodovod. Cena za pitnou vodu v tomto roce byla 39 Kč/m3. Městys odebral od VODOSu Kolín upravenou vodu v objemu 16390 m3, za kterou zaplatil 320 tisíc korun. Voda je přiváděna do částečně automatizovaného vodojemu před městysem, samospádem pokračuje do rozvodné sítě a dále přípojkami do našich domovů. Kvalita pitná voda byla pravidelně kontrolována, každý 6. – 7. týden byly certifikovanou laboratoří odebrány vzorky vody ze šesti evidovaných odběrných míst rozmístěných po celém městysi. Všech osm úředních protokolů je na webových stránkách obce. Denně byl kontrolován tlak vody v řadech a hodnota obsahu chlornanu sodného. Dále se na jaře a na podzim provedlo odkalení řadů, kontrola funkčnosti vodovodních uzávěrů a v létě revizní kontrola požárních hydrantů. Opět byla řešena jedna porucha na prasklé vodovodní přípojce. Po dohodě se zhotovitelem byla řešena v rámci reklamace. O všem byly pořízeny písemné záznamy do provozních deníků.
Městys dvakrát ročně provádí kontrolu kvality vody ve veřejných studnách U Haltýře, na hřišti TJ Sokol Cerhenice a V Úvozu v Cerhýnkách. Jako pitná voda dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. prošla studna na hřišti TJ Sokol Cerhenice, U Haltýře a V Úvozu byly vždy překročeny nejvyšší mezní hodnoty (50 mg/l) pro dusičnany o 94 – 96 %. Proto byla jejich voda označena jako nepitná.

Předpokládá se, že v roce 2018 dojde k výraznému zvýšení provozu veřejného vodovodu. Jednak z důvodu dokončení jeho rozšíření do Cerhýnek, kde se plánuje spuštění provozu na přelomu jaro – léto, a jednak z důvodu probíhající výstavby rodinných domků v městysi.

Zbývá poděkovat našim odběratelům za přízeň, poctivý odběr a vcelku bezproblémové úhrady faktur.

Jak jde život u pečovatelské služby

V roce 2017 jsme s našimi klienty hodně pekli a našimi domácími výrobky se připojovali k akcím městyse. Na jaře jsme pekli koláčky na Fit Cup, v červnu si klienti sami připravili občerstvení na Kavárničku, jak sladké, tak i slané. Na konci prázdnin jsme se zúčastnili rozloučení s prázdninami pořádaného enviromentálním centrem. Součástí akce byla soutěž o nejlepší buchtu. První cenu jsme sice nevyhráli, ale pečení jsme si náramně užili. Naše medové perníčky a cukroví jsme rozdávali během rozsvícení vánočního stromu, kde jsme také vybírali na pořízení invalidního vozíku pro našeho klienta. Podařilo se vybrat 4500,- Kč, což je polovina potřebné částky. O doplacení zbylé částky rozhodne v nejbližších dnech zastupitelstvo, aby mohla být kompenzační pomůcka pořízena a předána.

Během podzimu se uskutečnily dvě Kavárničky, jejichž výtěžek byl použit na zpříjemnění života seniorů a dětí z dětských domovů. Na přání pro seniory se vybralo celkem 500 korun. Za uvedenou částku jsme zakoupili glazuru pro seniory Života 90, kterou jsme osobně předali 22. 1. 2018 v sídle organizace. Na děti se vybralo 714 korun. Touto částkou jsme přispěli ke splnění přání sedmnáctiletému Pepovi s lehkou mentální retardací, který si přál horské kolo. Peníze jsme poslali prostřednictvím nadace Dejme šanci dětem, která pomáhá dětem z dětských domovů.
Již tradičně jsme se v říjnu v rámci měsíce seniorů zúčastnili akce pořádané Pečovatelskou službou Pečky Junioři seniorům s vystoupením Polabské Blaťanky a dětí ze ZUŠ Pečky.

Před prázdninami a vánočními svátky naše klienty navštívily děti ze ZŠ a MŠ Cerhenice. Ve školce jsme dětem pomohli ozdobit vánoční stromeček.

I nadále pokračuje v MŠ čtení dětem před spaním. Dvě babičky chodí jednou v týdnu číst dětem pohádky před spaním. Těší se jak děti, tak i babičky.

Bc. Kateřina Losová, vedoucí PS

Stavba vodovodu Cerhýnky se blíží do cíle

Pokládka vodovodního řadu na hlavní, průtahové komunikaci IIU3295 v Cerhýnkách je dokončena včetně všech vodovodních přípojek. Finální asfaltový povrch bude položen v průběhu března. Dále pokračuje pokládka vodovodu na místních komunikacích. Je proveden řad C5 D 9O mm v délce 1.285 metrů a řad C4 D 9O mm v délce 154 metrů včetně vodovodních přípojek. Tyto řady představují vždy kompletní ulici. Je také hotový podvrt pod hlavní komunikací pro napojení vodovodu na spolkový dům. Byly zahájeny práce na přivaděči z Cerhenic.

Na co se můžete těšit na zážitkové večeři

Už nyní si můžete zakoupit vstupenku na zážitkovou večeři, kterou chystá školní jídelna na 26. dubna od 17 hodin. Počet míst u stolu je omezen. Přihlášky se přijímají do 21. dubna na jidelna@cerhenice.cz. Vstupenky jsou k prodeji v kanceláři školní jídelny, symbolická cena celého menu je 49,- korun. Čeká vás variace zdravých pomazánek na celozrnném pečivu, italská rajčatová polévka s bazalkou a mozzarellou, treska v parmazánové krustě, šťouchané brambory s hráškem, jarní salát s polníčkem, jogurtová panna cotta s jahodovým přelivem a ovocný čaj, voda s citronem a mátou (káva k dezertu zdarma). Podvečerem vás provede moderátor ing. Zdeněk Hladík, lektor moderní zdravé výživy, Country Life s.r.o., člen Asociace kuchařů a cukrářů ČR a společnosti pro zdravou výživu. Přijďte ochutnat, jak vaří kuchařky ve školní jídelně, a zjistit, že je tak možné vařit i doma svým dětem. Poslechnete si, proč je dobré jíst zdravě nejen ve školní jídelně. Přijďte posedět, povečeřet, popovídat si a dozvědět se něco nového o zdravé výživě a gastronomii. Akce je spolufinancovaná městysem Cerhenice s podporou starosty Marka Semeráda.

Školáci staví závodní vozítko

Žáci základní školy úspěšně pokračují v montáži závodního auta (bez motoru) v rámci projektu Cadet Grand Prix a Cadetcar. Organizátoři ze spolku Start 7 – odbočka Svazu letců ČR nakoupili díky podpoře z grantového programu TPCA pro Kolínsko materiál a mladí konstruktéři i konstruktérky z řad žáků cerhenické a dalších devíti škol regionu se pustili do stavby vozítek. Za chvíli už by měli mít hotovo a na jaře budou závodit.

Vizualizace změn v Cerhenicích

Jak by mohly ve výsledku vypadat změny, které městys plánuje v areálu bývalého cukrovaru, u Přeďáku, v Borečku? Podívejte se na vizualizace architektky Kamily Šafránkové, které najdete v sekci galerie.

Areál bývalého cukrovaru
V tomto prostoru vznikne parkovací dům, budova školních dílen a objekt sociálního bydlení. Aby byl prostor ucelený a jako celek také fungoval, bylo zapotřebí dořešit parter celého areálu a sladit fasády budov. Před bývalým cukrovarem se nachází nádrž, kolem které je navrženo dřevěné molo a v nádrži betonová homole s popisem cukrovaru pro zachování jeho památky. V celém areálu jsou použity tři hlavní materiály: dřevo, beton, cihly a zakomponován je i dostatek zeleně. Prostoru to dodá příjemnou atmosféru a celistvost. Hravost a netradičnost pak dodá kolostav s názvem Cerhenice.

Ulice Pod Beránkem
Cílem návrhu bylo zpříjemnit přístup do environmentálního centra a ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. A vytvořit posezení u vodní plochy. Podél cesty byly navrženy řady stromů, posezení, kolostavy a rozcestník před kostelem. Na vodní ploše by mělo vzniknout molo do půlkruhu s vyvýšenými částmi k posezení a krásným výhledem na kostel. Všechny prvky jsou v kombinaci betonu a dřeva.

Zahradní hřiště, Boreček
Pro návrh bylo důležité vytvořit prostor, který by sloužil pro aktivní trávení volného času obyvatel, především mládeže, pro kterou zde v současné době mnoho možností není. A tak se na louce plánuje discgolfové hřiště s devíti koši, některé z výhozišť a košů jsou jsou umístěné v přilehlém Borečku. Dále by v Borečku mohlo do budoucna vzniknout dětské lesní hřiště. A nakonec pro milovníky běhu a posilování je zde v návaznosti na cestu vhodnou k běhání navržené workoutové hřiště, které připomíná některé ze staveb v Cerhenicích.

Oslavy MDŽ v duchu retro

Městys pořádá oslavy Mezinárodního dne žen. „Ne všechno před rokem 1989 bylo špatně. To víme. A Mezinárodní den žen mezi ty správné věci nepochybně patří. Ačkoliv organizátorem akce je naše pečovatelská služba spolu se školní jídelnou, nezveme jen seniory, i když tuto akci pořádáme hlavně pro ně. Ostatně přijďte se 7. 3. odpoledne do sokolovny podívat. Jste-li žena, platí naše pozvání dvojnásob,“ říká starosta Marek Semerád. Akce začíná v 15 hodin, vstupné je zdarma a o dobrou náladu se postará Josef Matura Band.

Z činnosti pracovní čety

Jelikož letošní zima probíhá s minimem srážek, výjezd na sníh a posyp chodníků byl jen zřídka, může se pracovní četa věnovat pracím, jako je čištění krajnic za pomoci lidí vykonávajících obecně prospěšný práce ve všech ulicích v Cerhenicích nebo prořezávání větví a čištění kolem veřejného osvětlení z důvodu stínění a snížení světla. „Zahájili jsme i práce velkého rozsahu, a to vyřezávaní náletů, vysekávání vysokých travin a plevele spolu s čištěním tůňky v Radimku,“ říká vedoucí čety Václav Hanuš.

Tematický den Cadet Grand Prix a Cadetcar se přesouvá

Vzhledem k velké nemocnosti a nepříznivému počasí o jarních prázdninách se technický tematický den zaměřený na obsah a aktivity projektu Cadet Grand Prix a Cadetcar, který se měl o jarních prázdninách konat pro žáky základních škol, přesouvá na týden před Velikonocemi. Přesný termín, místo a čas budou oznámeny v první polovině března.

Stavba podzemních kontejnerů finišuje

Výstavba podzemních kontejnerů se blíží ke konci. Na všech sedmi stanovištích byly osazeny dle projektu kovové kontejnery 5 m3 vždy po třech do betonových van. Vany jsou částečné obetonované a obsypané štěrkem. Jediný problém se vyskytl Na Palouku, kde zlobila spodní voda, kterou bylo nutné intenzivně odčerpávat. Osazení se ale nakonec podařilo. V současné době probíhají už jen poslední dokončovací práce – pokládka zámkové dlažby a terénní úpravy. Dokončení asfaltového povrchu u nástupní plochy ke kontejnerům bude provedeno v průběhu měsíce března.