Na zážitkové večeři bylo naprosto plno

Ve školní jídelně se již podruhé konala zážitková večeře s přednáškou o moderní zdravé výživě. Rodiče žáků a další hosté se sešli v prostorách, kde se stravují žáci základní školy. Poděkování patří starostovi Markovi Semerádovi za podporu a celému týmu školní jídelny za obrovský kus práce. A také žákyním 9. třídy za vzornou obsluhu, Jiřímu Kynclovi za ozvučení, Zdeňku Hladíkovi za skvělou přednášku a samozřejmě všem, kteří přišli.

Cerhenice získaly další dotaci na rekonstrukci bývalého cukrovaru

Cerhenice obdržely dotaci na vybudování sociálního bydlení ve výši 13,6 miliónu Kč od Integrovaného regionálního operačního programu MMR. Díky ní vznikne z bývalé ubytovny čp. 146 v areálu cukrovaru 11 sociálních bytů. Celkové náklady na rekonstrukci jsou dle projektanta ing. Třosky 15,2 miliónu Kč. Vlastní zdroje k dotaci ve výši 1,6 miliónu Kč spolu s odkupem nemovitosti ve výši necelých 2 miliónu Kč bude hradit obec z vlastního rozpočtu, případně z úvěru, který se bude splácet nájemným za jednotlivé byty. „Podobný model jsme si již vyzkoušeli při výstavbě bytů Na Palouku,“ uvedl starosta Marek Semerád. „Jsem rád, že převod bývalého cukrovaru do majetku obce a jeho postupná rekonstrukce z evropských peněz jde podle plánu. Přesto, že nás čeká ještě hodně práce, jsou první výsledky již vidět,“ dodal.

Oslava MDŽ

Několik fotografií z letošní oslavy Mezinárodního dne žen si můžete prohlédnout v sekci Galerie.

Běží řízení na opravy silnic

Některé silnice v Cerhenicích, o Cerhýnkách ani nemluvě, jsou stále ve špatném stavu. „Uvědomuji si to a dělám, spolu s kolegy, vše proto, abychom to postupně napravili,“ říká starosta Marek Semerád. Momentálně zrovna běží dvě stavební řízení. Jedno na nový povrch ulice Pod Beránkem a druhé pro novou silnici u nové školky. Pod Beránkem je problém s odvodněním komunikace, ale snad bude vše Ok. Stavební ohlášení pro ulice Polní a Za Štěpnicí bude hotovo do konce měsíce. „V Cerhýnkách uděláme v létě novou silnici všude tam, kde jsme to vloni slíbili,“ uvedl Marek Semerád. Na fotografii pracovníci úřadu navážejí štěrk do uličky poblíž domu pana Ditrycha. „Pracovníkům, konkrétně pánům Hanušovi, Krupičkovi, Sixtovi a Chlumskému, děkuji!“ dodal starosta.

Chystá se rekonstrukce vlakového nástupiště

Investor Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) připravuje novou drážní stavbu „Velim – Poříčany, BC“. Projekční přípravu této stavby ke stavebnímu řízení a následné realizaci zajišťuje společnost „SP + SEU_VelPo_DSP“ založená Smlouvou o sdružení. Správcem této společnosti je firma SUDOP PRAHA a.s..

Připravovaná stavba leží ve Středočeském kraji a území okresů Kolín a Nymburk, konkrétně se dotýká katastrálních území Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké Chvalovice, Tatce, Hořany u Poříčan a Poříčany. Stavba bude probíhat na trati Kolín – Praha, v úseku Velim – Poříčany.

Předmětem stavby jsou dílčí úpravy ve stanici Velim (úprava stávajícího podchodu a doplnění nových výtahů), dále dva traťové úseky Velim-Pečky a Pečky-Poříčany, spolu se stanicí Poříčany. Stanice Pečky ležící v tomto úseku není součástí stavby.

Celý úsek trati prošel modernizací v devadesátých létech minulého století. Vzhledem k značnému provoznímu zatížení a technologickému vývoji je nezbytné nyní přistoupit ke komplexní obnově vyžilých a dosluhujících technologických zařízení a stavebních částí, spolu s úpravou kolejiště.

V rámci této nové drážní stavby dojde v obou dosavadních traťových úsecích ke zřízení nových odboček (kolejových propojení). Konkrétně nedaleko od dosavadní zastávky Cerhenice bude směrem na Prahu umístěna nová odbočka Cerhenice. Odbočka bude využita pro řízení sledu vlaků v případě mimořádností v dopravě. V obou traťových úsecích dojde k úpravě, resp. náhradě kompletního železničního svršku (kolejnic, pražců i štěrku), dále ke kompletní výměně trakčního vedení (základy, stožáry i vlastní vedení) a realizaci nového zabezpečovacího zařízení, včetně nezbytné kabelizace. Součástí stavby je též rekonstrukce stávajících úrovňových přejezdů, včetně nového zabezpečovacího zařízení. Ve vybraných úsecích dojde na základě provedeného průzkumu k sanaci problémového tělesa dráhy a dále k průběžné obnově odvodnění trati. V rámci stavby dojde též k úpravě/sanaci několika vybraných mostních objektů. Jedním z nich je i stávající podchod v Cerhenicích.

V rámci stavby se v traťových úsecích řeší i stávající zastávky Cerhenice a Tatce. Dojde zde k rekonstrukci nástupišť, která budou zkrácena na délku 220m. Nástupiště budou vybavena novým osvětlením, rozhlasem a informačním systémem.

V lokalitě Cerhenice bude s ohledem na výsledek hlukové studie zřízena nová protihluková stěna vlevo trati v délce 40m.

V nezbytném rozsahu může dojít k dotčení mimodrážních pozemků, a proto daní vlastníci budou osloveni projektanty k vyjádření o možnosti dočasného, či trvalého záboru konkrétního pozemku.

V letošním roce by měla být dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení, vydáno stavební povolení, spolu s uzavřením soutěže na zhotovitele stavby tak, aby bylo možno zahájit realizaci v počátku příštího roku.

Vlastní realizace stavby se předpokládá po dobu cca 2,5roku (dvě hlavní stavební sezony a návazně dokončující práce).

Ing. Miloš Krameš, HIP stavby, SUDOP PRAHA a.s.

Vstupenky na zážitkovou večeři vyprodány

Pracovnice školní jídelny se omlouvají všem, na které se již nedostaly vstupenky na zážitkovou večeři. O letošní druhý ročník byl obrovský zájem. „Na ty, kteří mají vstupenky, se moc těšíme. Věříme, že se jim bude večer líbit. A také letos bude překvapení,“ říkají ve školní jídelně.

Nové byty se budou brzy kolaudovat

První jarní den – 21.3. – se bude kolaudovat nových 30 bytů v lokalitě Za Štěpnicí. „Ačkoliv se nejedná o investici obce, ta k bytům “jen přivedla” inženýrské sítě, jsem opravu rád, že nájemní smlouvu v těchto domech uzavřela spousta Cerheňáků. Ne každý, zvlášť dnes, si může dovolit hypotéku,“ řekl starosta Marek Semerád. Projekt tímto krokem ukončí svou první etapu. Dalších 60 bytů již nebude určeno k pronájmu, ale ke koupi. „Jsem rád, že u nás vznikne zase něco pěkného. Novým spoluobčanům pak přeji, aby se jim v těchto bytech dobře bydlelo,“ dodal starosta.