Chystá se nová elektronická úřední deska

Společně s Martinem Dukayem městys podal žádost o dotaci z evropských fondů, konkrétně do Operačního programu zaměstnanost, jehož prostřednictvím chce pomoci financovat celou škálu marketingových aktivit naší obce. Namátkou třeba vydávání Cerhenických rozhledů, webové stránky, novou elektronickou úřední desku apod.

Párty oběd bude v září

Školní jídelna měla na příští týden naplánovanou akci s názvem „Párty oběd“. Bohužel vzhledem k pracovní neschopnosti paní kuchařky se bude muset odložit. Plánovaný oběd se uskuteční v září na uvítanou.

Městys prodá dřevo

Městys se rozhodl prodávat dřevo. Cena za m3 = 600 Kč. Je totiž třeba odtěžit především spadlé dřevo v Borečku. Zájemci nechť se hlásí u p. Hanuše na čísle: 605 24 62 77

Hasiči na závodech

Cerheničtí hasiči uspořádali své první závody. Poděkování za účast patří SDH Plaňany, Sokoleč, Ratenice a samozřejmě našim hasičátkům. Úplně největší díky pak patří rodičům.

Podzim v enviromentálním centru

Podzim v enviromentálním centru

V nejbližší době nás sice čekají prázdniny, dovolené nebo alespoň obyčejný a příjemný odpočinek ve stínu horkého léta, ale už nyní jsme se společně zamýšleli nad podzimními pořady v našem envicentru.

Jak si zmíněné pořady představujeme? Bude to něco mezi zajímavou přednáškou, besedou a vyprávěním. Jako jeden z prvních hostů nám přislíbil účast František Dostál, který patří mezi nejznámější české fotografy. Zajímaly ho nejen slavné postavy, zachytil svým fotoaparátem například papeže Jana Pavla II. nebo Karla Gotta, ale blízcí mu byli a jsou lidé na ulici nebo třeba v hospodě. V jeho snímcích je skutečný a všední život, humor a hlavně porozumění, sounáležitost. František Dostál je autorem více než třiceti fotografických publikací, jmenujme například Lidé pravdě podobní, Život na psí knížku, Jdeme na jedno, Život je pes, na desítkách dalších se jako ilustrátor podílel. Narodil se a vyrůstal v Praze, část života prožil v jihočeských Vodňanech a ve vsi  Hradenín, dnes místní části městyse Plaňany. Také proto je nám bližší. Nikdy nebyl fotografem z povolání, pracoval celý život jako konstruktér a projektant. Je držitelem desítek ocenění, v českém i zahraničním tisku publikoval tisíce snímků. Zdaleka není jen fotografem obyčejných lidí ve městě, mezi jeho nejslavnější soubory patří kniha Letní lidé z doby, kdy často jezdil Posázavským pacifikem z Braníka do malých říčních lázní na zlenické Hlásce u Sázavy. A jak říká jeden z jeho přátel, byl snad jediný, kdo tam nejezdil odpočívat. Jezdil tam fotografovat.

Své práce představil na mnoha výstavách nejen v Čechách a na Moravě, ale i třeba v Kanadě, Polsku, Německu, Francii, Španělsku a Holandsku. Před pěti lety proběhla jeho velká souborná výstava na Pražském hradě.

Těšíme se, že přiveze i ukázky posledních knih a možná i výběr ze svých nejslavnějších fotografií. Ale nejvíc se těšíme, až si s ním budeme moci popovídat. O obyčejném životě, radostech a starostech, o nás všech.

Věříme, že si tu příležitost nenecháte ujít.

Dáme vám včas vědět.

Další zajímavou osobností, která přislíbila účast v našem zatím pětidílném cyklu, je ředitel Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír Rišlink. Mnozí ho znáte z vystoupení v televizi, ani v Cerhenicích nebude poprvé. I na něj se budeme jako na skvělého vypravěče a odborníka upřímně těšit.

A pokud to všechno stihneme, připomeneme si na podzim nebo v začátku příštího roku i osobnost astronoma, cestovatele, válečného pilota a generála francouzské armády Milana Rastislava Štefánika, který se spolu s T. G. Masarykem a dr. Edvardem Benešem nejvíce zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Čtvrtého května 2019 uplynulo právě 100 let od jeho tragické smrti při návratu do svobodné vlasti.

/Břetislav Ditrych/

Radimek patří k Cerhenicím…

Stále máme dvě lokality, kde není kanalizace. Tou první je ulice Na Černých, kterou budeme řešit v souvislosti s připravovanou zástavbou navazující na ulici 9. května, a druhou právě Radimek,“ říká starosta Marek Semerád. V Radimku budovat kanalizaci nejde, je to drahé a neefektivní. A tak městys požádal o dotaci na domácí čističky odpadních vod. Městys Plaňany řeší svoje osady podobně. Snad to vyjde…

Česká školní inspekce v Abaškolce

V Abaškolce bylo ukončeno šetření České školní inspekce. Trvalo několik dní a bylo velmi podrobné. A nutno říci, že pro školku samotnou, její zaměstnance, zřizovatele, ale zejména ovšem pro děti a jejich rodiče dopadlo skvěle. Školka byla velmi chválena, především ve vzdělávací a výchovné oblasti. Vypovídají o tom slova paní inspektorky: “Sama jsem pracovala s autistickými dětmi, ovšem pokroky, které vidím tady, jsou naprosto neuvěřitelné…”

Zpráva České školní inspekce je samozřejmě veřejná a bude všem k dispozici na stránkách školky i samotné České školní inspekce. „Máme z toho velkou radost,“ říká Marek Semerád. „Děkuji všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli. Především pak Petře Málkové, Lucii Kernerové, Elišce Kučerové, Gabriele Trnkové, Janě Wagner, Lence Pospíšilové, paní Olze Korupaeva a mnoha dalším. Především ale chválím naše děti. Jsou opravdu skvělé, pracují na sobě, snaží se, a pokud všichni vytrváme, pak mají všechny předpoklady k tomu prožít svůj život plnohodnotně. Pokud se tak vskutku stane, pak mělo a má naše úsilí skutečně smysl,“ dodal Marek Semerád.

Cerhenice navštívili senátoři

Do Cerhenic dorazila Komise Senátu PČR pro rozvoj venkova. Chtěla se seznámit s čerpáním evropských dotací, podívat se na novou mateřskou školku atd. Vedení městyse členům komise ukázalo rovnou obě, jak novou, tak i starou – určenou pro speciální vzdělávání. Senátoři kladně hodnotili zejména pozitivní fakt, že městys skutečně čerpá – i přes objektivní potíže – evropské dotace. „Ostatně z našeho nového počinu – dílen pro školu – byli, soudě podle jejich slov, doslova nadšení,“ usmíval se starosta Marek Semerád.