V lokalitě Třebízská přežívají druhově bohatá společenstva teplomilných trávníků. Roste zde i velice vzácný hořec křížatý. A vyskytuje se zde i vzácný a kriticky ohrožený druh motýla: modrásek hořcový. „Zkrátka důkaz, že kvůli “zázrakům přírody” nemusíme cestovat tisíce kilometrů, ale stačí se jen pořádně porozhlédnout doma,“ říká starosta Marek Semerád. „Děkuji ing. Pipkovi z Agentury ochrany přírody a krajiny za upozornění a slibuji, toto místo určitě nezastavíme, naopak – budeme ho chránit,“ dodal starosta.