Na hřbitově došla voda

Potíže s nedostatkem vody na hřbitově se vystupňovaly. „Do konce letošního května s konečnou platností celou situaci vyřešíme přípojkou z veřejného vodovodu. Oslovil jsem firmu J. Píža, aby predložila cenovou nabídku na realizaci (široko daleko nejlevnější). Prozatím slíbili hasiči, že během Velikonoc na hřbitov zapůjčí káď,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Fotbalová přípravka má klubový popěvek

Po statečném výkonu sice cerhenická přípravka utržila v Zásmukách porážku 4:18, ale zase má konečně svůj klubový popěvek. „Pokud nám přijdete fandit v pondělí v 17:00 hodin do Cerhenic, kde hrajeme se Šťítary, můžete si ho vyslechnout,“ říká Marek Semerád.

Je to hlavně o lidech

Vysázením nových stromů z dotace SFŽP péče městyse o ovocný sad Třebízská v Cerhýnkách ani zdaleka nekončí. „Chtěl bych dnes poděkovat manželům Jandovým za vzorný úklid celého okolí, jehož důkazem je tato fotka,“ řekl starosta Marek Semerád.

Městys splnil slib myslivcům

Na začátku Cerhýnek směrem od Radimku vyrostla plechová hala, ve které bude mít cerhenické myslivecké sdružení uskladněny zásoby – hlavně krmení pro zvěř na zimu, seno atd. Bývalou stodolu, kde byli myslivci v nájmu, původní majitel prodal. Zastupitelstvo městyse tak splnilo svůj podzimní slib, že myslivce nenechá ve štychu. „Vyšlo to, nás občany, na 50 tisíc. Myslím ale, že jsme je investovali správně,“ podotkl starosta Marek Semerád.

Dočasné zhoršení kvality vody

Začalo napouštění bazénů, také jsem proplachoval koncové řady U Hřiště, které je povinné dvakrát ročně. Tím se zvedne průtok ve vodovodním řadu a může zvednout usazeniny v potrubí (rez a vodní kámen), což není nijak závadné. Že voda smrdí nebo by byla závadná, to nedokazují žádné kontrolní rozbory vody, které jsou na webových stránkách obce. To bychom již dávno vodovod museli uzavřít, protože vzorky se odebírají po dvou měsících z různých míst po celé obci Cerhenice, Cerhýnky.

Správce vodovodní sítě ing. Petr Růžička

Cerheničtí školáci míří na konferenci žákovských parlamentů

Žákovský parlament ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice přijímá pozvání na Regionální konferenci žákovských parlamentů, která se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 na Základní škole Chýně, Praha-západ.

Budeme sdílet zkušenosti, nápady, postupy, budeme hrát, hlasovat a diskutovat. Vše probereme na našem dalším zasedání, a to 23. dubna, po Velikonocích, v 7:20 hod.

Doufám, že se našim senátorkám a poslancům bude akce líbit a všichni si ji velice užijeme!

Jelínek Ivo