Malým hasičům, Terezce a Mílovi Součkovým, patří poděkování a gratulace za krásnou reprezentaci na Vítězovské stovce.