Základní škola má novou zástupkyni ředitele. Stala se jí paní Mgr. Daniela Kloudová, aprobace čeština – němčina.