Vážení rodiče,

z důvodu aktuální situace v ČR bude letošní zápis do Mateřské školy Cerhenice probíhat jiným způsobem.

MŠ bude postupovat dle aktuálního Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Souhrn

Dítě, které je:

  • Spádové s přednostním právem na přijetí:

MŠ v průběhu dubna zašle dětem, které jsou spádové (Cerhenice, Cerhýnky a Radimek) s přednostním přijetím (nar. 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017), domů dokumenty, tyto dle přiloženého návodu zákonný zástupce vyplní, přiloží potřebné kopie (rodný list a očkovací průkaz) a vhodí je v období od 2. – 15.5.2020 do schránky MŠ. Není potřeba zasílat poštou.

  • Nespádové či nemá přednostní právo na přijetí:

Pokud se chce zápisu účastnit dítě, které není spádové nebo s přednostním přijetím, vyzvedne si zákonný zastupce dítěte tyto dokumenty ve středu 6.5.2020 mezi 8 a 17hod u ředitelky v MŠ a následně je vyplněné do 15.5.2020 vhodí do schránky MŠ. Z důvodu omezení počtu osob na jednom místě, prosím o vytvoření rezervace času.

Více zde: https://www.skolkacerhenice.cz/zapis-do-ms/