Mateřská škola Cerhenice, p.o., je spádovou mateřskou školou pro oblast Cerhenice, Cerhýnky a Radimek. 3. května od 8 do 16:30 hodin si můžete vyzvednout podklady k zápisu. Vlastí zápis proběhne 10. května od 8 do 16:30 hodin. K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněné dokumenty, které si zákonný zástupce vyzvedl 3. 5. Povinné předškolní vzdělávání – k zápisu se musí povinně dostavit zákonní zástupci s dětmi, které ve školním roce (pro který probíhá zápis) dosáhnou věku šesti let. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast jsou ze zákona přijímány pouze v případě volné kapacity. Více informací na webových stránkách školky.