V rámci celostátního projektu Dějiny národa – Příběhy našich sousedů žáci základní školy navštívili Státní oblastní archiv v Praze. Nahlédli do prostor, kam se normální smrtelník jen tak běžně nepodívá, viděli restaurátory při práci na cenných písemnostech, královské pečetě z 13. století, služební průkaz Karla H. Franka a jiné zajímavosti.