Snímky z vítání prázdnin 2023 si můžete prohlédnout v sekci galerie.
Dne 2.7.2023 se na Keltském hřišti konala akce – Vítání prázdnin. Z pohledu organizátorů byla akce vydařená. Počasí bylo ukázkové, vydalo se přes 100 hracích karet. Úspěšnost akce tedy hodnotíme jako 100%, a to i přesto, že se nám v jednu chvíli úplně „zavařil“ přístroj na výrobu odznáčků. Šmoula Kutil se nezalekl a přístroj opravil (přístroj na tuto akci zapůjčil Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o., Velim). A protože trpělivost růže přináší, tak ti, co měli výdrž a trpělivost, se svého odznáčku nakonec přece jen dočkali.
Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným. Sice to asi není zábavné čtení číst jen děkujeme…, děkujeme, ale každý, kdo se na akci podílel, si OPRAVDU alespoň velké DĚKUJI zaslouží. Bez pomoci a podpory bychom to fakt nezvládli.
Vážíme si toho, že Městys Cerhenice v čele s PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA tuto akci finančně podpořil a dětem dopřál ozvučení celé akce a hlavně tolik oblíbenou pěnu, Spolku VULNUS CURARE z.s. děkujeme za finanční příspěvek, který byl použit na odměny.
Velké poděkování patří Řeznictví U dvou bratranců (Bořik Janda a P. Kun), kteří na akci vydatně přispěli, a to nejen finančně. Děkujeme našim cerhenickým hasičům za vodu a hasičům ze Sokolče za zajištění pěny. Občerstvení perfektně obstarala rodina Visingerova. Tolik oblíbeného malování na obličej se skvěle chopily malířky z Plaňan a z Ratenic.
Děkujeme za skvělou diskotéku našemu hudebnímu mágovi I. Procházkovi z Radimi.
Děkujeme i všem, co byli na stanovištích, sice je jmenujeme jako poslední, ale pro nás jsou ti nejdůležitější, protože bez nich by to na stanovištích prostě nešlo. Takže mega velké díky patří:
Míše Sixtové, Kateřině Žižkové, Lence Pospíšilové, Pavlínce Kopecké, Kláře Švancarové, Kristýně Hutníkové, Anetce Orgoňové, Ivě Švarcové, Adámkovi Švarcovi, Hedvice Škopkové, Adamu Zvoníkovi, Petrovi Zvoníkovi, Jiřímu Kardošovi, Karlovi Bortlíkovi a pí Hubáčkové.