V říjnu uplyne již 20 let od chvíle, kdy byla zákeřně zavražděna naše spoluobčanka paní Květoslava Šátková.
Ačkoliv svůj život jako zdravotnice zasvětila převážně druhým lidem, odešla z tohoto světa velmi tragicky. Osud bývá někdy krutý a nespravedlivý. Ostatně aktuálně to vidíme i v Izraeli, kde odporní teroristé zajmuli malé děti a staré ženy. Existuje něco ubožejšího? Asi ano: ještě to oslavovat!
Prosím všechny, kdo paní Šátkovou znali, aby ji věnovali tichou vzpomínku. Čest její památce!
Marek Semerád