Jak vedení městyse slíbilo, začaly práce na budování veřejného vodovodu v ulici Antonína Hampla. Je to poslední úsek v našem městysi, vyjma Radimku, kde ještě vodovod není. Ale ani na Radimek se rozhodně nezapomíná. Jen s tím rozdílem, že tam ho nestaví naše technické služby.