Nevhodné krmení zvěř zabíjí. Pro zvěř je dobré to, co vyroste v jejím přirozeném prostředí. Zbytky z domácností nebo pečivo mohou zvěři způsobit vážné zdravotní potíže. Mnohdy mohou mít až fatální následky.