Údržba hřbitova probíhá pravidelně nejen v období kolem Památky zesnulých. Pokud jste spokojení, poděkování patří pracovní četě městyse.