Přišlo na adresu městyse:

Spolek turistů seniorů (TuristiCD), bývalí zaměstnanci Lokomotivního depa Praha, vám tímto děkují za poskytnutí prostoru ve vašem cerhenickém zábavním areálu s možnosti oslavit zde 20. 2. 2024 příchod jara. Krásné jarní počasí toho dne a pěkný místní areál nám poskytl možnost zakončit 6 km trasu z Radimi žst. a 10 kilometrovou trasu ze Zalešan žst. v Cerhenicích. Zde jsme při společném posezení opékali vuřty, popíjeli dobré moky, odpočívali, navštívili zdejší bludiště, rozhledny a další atrakce, ale se i slunili. S hezkými vzpomínkami jsme se následně rozcházeli na cesty domů. Někteří odjeli autobusem od zdejší školy, jiní došli do cerhenické vlakové zastávky. Ale všichni s myšlenkou, že takovýto pěkný zábavní a odpočinkový areál je dobré doporučit i našim dalším známým.

Zdraví spolek „TuristiCD“ Praha