Stravování ve školní jídelně na listopad bylo všem žákům ZŠ Cerhenice odhlášeno. I nadále mají nárok na dotovanou stravu. Pokud máte zájem o stravování, můžete si obědy přihlásit. Stravování bude uskutečňováno stejným způsobem jako před podzimními prázdninami.
Časy stravování ve ŠJ:
1.-3. tř 11. 30- 11.45 hod (dozor asistentek ZŠ)
4. -6. tř. 11. 45.- 12.00
7.-9. tř. 12. 00