Zastupitelstvo městyse aktivně řeší čím dál tím větší dopravní zatížení Cerhenic a Cerhýnek. „V této souvislosti jsme již požádali Středočeský kraj, Policii ČR a další dotčené orgány o vyjádření k našemu záměru na omezení průjezdu nákladní dopravy Cerhenicemi a Cerhýnkami,“ říká starosta Marek Semerád. „Na listopad jsme pak svolali schůzku všech dotčených orgánů,“ dodal starosta s tím, že omezení by se pochopitelně netýkalo dopravní obsluhy.