Český hydrometeorologický ústav vyhlásil od 30. března do odvolání smogovou situaci z důvodu vysokých snímků suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Toto, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanice reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr střel suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h se nepředpokládá jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového měření suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem maximální fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Doporučuje se maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených hromaděních suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměry automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, zjištěné z 1hodinových snímků. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědi počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.