Zástupci školní jídelny a základní školy se zúčastnili přípravy na Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách. Tentokrát byl na téma Mexiko. Vlastní „Mexický den“ uspořádá škola společně se školní jídelnou 17. ledna.