V základní škole se uskutečnil sraz absolventů z roku 1973. Prošli si školu, společně zavzpomínali na své učitele, třídní zážitky i školní (nezapomenutelné) akce. Nahlédli i do školní kroniky. Bylo to moc hezké a vřelé setkání.